Stärker |Förebygger | Informerar

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Barnkraft är en organisation som verkar för att förebygga och motverka sexuella övergrepp på barn vilket man gör både genom att föreläsa för vuxna samt att arbeta direkt med barn och ungdomar. Fokus ligger på att hålla en positiv ton och få människor man är i kontakt med att känna sig stärkta snarare är brutna av den information de får. Ambitionen med organisationen är att alla barn och ungdomar som utsätts för sexuella övergrepp och kränkande handlingar får hjälp - helst av allt innan övergreppen äger rum. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.

Åsa & Johanna

Systrarna Åsa och Johanna är hjärnorna bakom organisationen Barnkraft och drivs av ett oerhört starkt engagemang för barns rättigheter. De vill i första hand medvetandegöra människor om att det finns mängder av barn, i alla miljöer, som utsätts för sexuella övergrepp men som aldrig yppar något om det. Som vuxen kan man signalera till barn i sin närhet att man alltid finns här för dem, redo att lyssna på vad det än kan vara de bär på för börda. Barn som utsätts för sexuella övergrepp tappar snabbt tron på vuxna människor, så man får inte ge sig.

Ambassadörer

En av metoderna för att nå ut till en bredare massa med sina budskap är att använda sig av kända och älskade mediapersonligheter som fungerar som ambassadörer. Ambassadörerna inspirerar andra att göra avgörande insatser och skillnader i barns liv. Ofta är det de tysta vuxnas svek när de inte står upp för ett litet barn som far illa som i slutänden tar alla hårdast. Ambassadörerna bildar opinion och samlar in pengar på de vis de anser lämpliga. Barnkrafts ambassadörer har bland annat varit Martin och Marie.

 
Martin

 

Marie

 

I januari 2016 begärde Barnkraft själva att få avsluta sina 90-konton för insamlingar i PG och BG.